ولایت فقیه

نام کتاب: ولایت فقیه: مجموعه موضوعی بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با ولایت فقیه نام نویسنده:  سید مهران طباطبائی ناشر: حدیث راه عشق تاریخ نشر:۱۳۹۵ معرفی کتاب: ولایت، یعنی حکومتی که در آن در عین وجود اقتدار، در عین وجود عزت یک حاکم و جزم و عزم و تصمیمی قاطع یک حاکم هیچ نشانه … بیشتر بخوانیدولایت فقیه