کتاب – ولایت و حکومت

مطالعه کتاب ولایت و حکومت برای شرکت در مصاحبه توصیه می گردد. اساتید و دانشجویان گرامی می توانند از طریق لینک زیر کتاب مذکور را دریافت نمایند.

کارگاه یک روزه “ولایت و حکومت”

استاد: دکتر علی غلامی جهت ثبت نام به آیدی تلگرام @Mtoranj96 و یا وب سایت https://mtoranj.ir مراجعه نمایید. پنج شنبه ۷ دی ماه ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷کارگاه یک روزه “ولایت و حکومت”