فراخوان دعوت به همکاری پژوهشی با پژوهشکده امام خمینی(ره) و مطالعات تطبیقی

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی بر اساس اساسنامه مصوب مبنی بر تاسیس پژوهشکده امام خمینی(ره) و مطالعات تطبیقی از اعضای محترم هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی که دارای سوابق پژوهشی در حوزه مطالعاتی اندیشه های امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی می-باشند؛ به تعداد محدود دعوت به همکاری می نماید. لذا … بیشتر بخوانیدفراخوان دعوت به همکاری پژوهشی با پژوهشکده امام خمینی(ره) و مطالعات تطبیقی