کارگاه های آموزشی

باعنایت به سیاست های مرکز و به منظور ارتقاء سطح علمی اساتید درس وصیت نامه امام(ره) و اجرایی نمودن بخشنامه473222 مورخ 8/7/94 معاونت آموزشی، این مرکز با رویکرد ذیل اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی برای مدرسان درس وصیت نامه نموده است: 1- اثر بخشی بیشتر و ارتقاء سطح آموزشی و مدیریت زمان، کارگاه درس وصایا … بیشتر بخوانیدکارگاه های آموزشی