آیت الله ایازی: امام خمینی (س) بر عدم دخالت جنبه ­های ایمانی در حقوق اجتماعی انسان ها صحّه گذاشتند

یک استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه با هر چیزی که برابری را در جامعه برهم می­زند و امتیازات پوچ و بی­ محتوایی را در جامعه حاکم می سازد باید مبارزه کرد، گفت: پیام هشت ماده­ ای امام بر حفظ کرامت انسانی انسان­ها و عدم تعرض بی­ مورد یا غیرقانونی به آنان تأکید دارد. … بیشتر بخوانیدآیت الله ایازی: امام خمینی (س) بر عدم دخالت جنبه ­های ایمانی در حقوق اجتماعی انسان ها صحّه گذاشتند