چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابی

محور های همایش چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابی محورهای کنگره: محور ویژه: شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی : مبانی، مولفه ها و ابعاد نظری شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی : مبانی فلسفی نظریات موجود در موضوع هویت (هستی … بیشتر بخوانیدچهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابی