منابع پیشنهادی ارتقاء دانش اساتید

ردیفعنوان   کتابمولفناشر
1ولایت فقیهامام خمینی(ره)موسسه چاپ و نشر عروج
2صحیفه امام (ره) به ویژه جلدهای 1و2و 17و18و19و20و21امام خمینی (ره)موسسه چاپ و نشر عروج
3رهیافت تحلیلی به وصیت نامه امام خمینی(ره)دکتر محمد نصیریسازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
4اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره)دکتر محمدحسین جمشیدیپژوهشکده انقلاب اسلامی
5زندگی نامه سیاسی امام خمینی(ره)محمدحسن رجبیمرکز اسناد انقلاب اسلامی
6ولایت و حکومتحضرت آیت الله خامنه ای(دام ظله)صهبا
7طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنحضرت آیت الله خامنه ای(دام ظله)صهبا
8درآمدی بر انقلاب اسلامی ایرانروح ا… حسینیانمرکز اسناد انقلاب اسلامی
9تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایراندکتر یحیی فوزیموسسه چاپ و نشر عروج
10قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران